In 2006 studeerde ik af na een vierjarige opleiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens die opleiding had ik stage gelopen in een revalidatiecentrum waar ik met personen met hersenaandoeningen werkte. Daarnaast liep ik ook stage in een zelfstandige praktijk waar ik voornamelijk met kinderen werkte.

Na mijn studies startte ik als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk waar ik verder de kneepjes van het vak leerde. Daarnaast startte ik met werken in het multidisciplinaire centrum Indigo vzw waar ik in stond voor de diagnose en begeleiding van kinderen met leer- en taalstoornissen in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS).

In 2008 maakte ik een tijdelijke overstap naar het AZ Jan Portaels waar ik voornamelijk werkte met personen met verworven hersenstoornissen.

Sinds 2009 werk ik weer voor Indigo vzw en heb ik mijn eigen praktijk.

Tijdens de voorbije jaren volgde ik verschillende opleidingen om bij te blijven in het steeds evoluerende logopedische vakgebied. Hieronder vindt u een opsomming van enkele bijscholingen:

  • Opleiding tot rekenbegeleider
  • Lezen en schrijven remediëren in de lagere school
  • Autisme en rekenproblemen
  • Differentiaaldiagnose tussen ADHD en dyslexie
  • De behandeling van fonologische en fonetische articulatiestoornissen
  • De behandeling van de spraakproblemen bij gehoorstoornissen
  • De behandeling van articulatieproblemen bij schisis
  • Opleiding tot typtienbegeleider
  • Intensieve cursus eet- en drinkbegeleiding bij jonge kinderen

Op vraag van scholen gaf ik reeds enkele bijscholing aan leerkrachten over de verschillende logopedische problematieken.

Het werken al zelfstandige logopediste is dus sinds het behalen van mijn diploma een constante geweest in mijn werk. Het werken met zowel kinderen als volwassenen geeft enorm veel voldoening en daarom blijf ik dit graag met hart en ziel doen.