Logopedische therapie wordt niet automatisch terugbetaald door het RIZIV. Om een terugbetaling aan te vragen moet er een aanvraag ingediend worden bij de adviserend geneesheer. Er zijn strikte regels voor het aanvragen van een tegemoetkoming. Afhankelijk van het type stoornis en de ernst ervan kan een tegemoetkoming aangevraagd worden. Indien u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming door het RIZIV bieden de meeste mutualiteiten u een meer beperkte tegemoetkoming aan via de aanvullende verzekering. Een logopedist(e) kan u daar zeker bij helpen.

Hieronder vindt u in het kort de opeenvolging van de te nemen stappen.

De terugbetalingsprocedure voor de verplichte verzekering gebeurt als volgt:

  1. consultatie bij specialist voor voorschrift voor het opstellen van een bilan (onderzoek)
  2. uitvoeren van testen en opstellen van bilan
  3. voorschrift voor het opstarten van therapie (via consultatie of per post)
  4. voorschrift aan logopediste bezorgen
  5. opstellen van dossier voor mutualiteit (voorschrift, aanvraagformulier en bilan) door logopediste
  6. na ontvangst van de goedkeuring kunnen de getuigschriften uitgeschreven worden (met terugwerkende kracht)

De therapie kan gestart worden vanaf de dag waarop het voorschrift gedateerd is.

Aangezien dit een complexe manier van werken is, zal ik u hierbij zeker helpen indien er een therapie wordt opgestart. Meer informatie hierover krijgt u bij het eerste gesprek.