In 2006 studeerde ik af na een vierjarige opleiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens die opleiding had ik stage gelopen in een revalidatiecentrum waar ik met personen met hersenaandoeningen werkte. Daarnaast liep ik ook stage in een zelfstandige praktijk waar ik voornamelijk met kinderen werkte.

Na mijn studies startte ik als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk waar ik verder de kneepjes van het vak leerde. Daarnaast werkte ik in het multidisciplinaire centrum Indigo vzw waar ik in stond voor de diagnose en begeleiding van kinderen met leer- en taalstoornissen in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS) en werkte ik een tijdje het AZ Jan Portaels waar ik voornamelijk werkte met personen met verworven hersenstoornissen.

Sinds 2009 heb ik mijn eigen praktijk te Zemst-Laar waar ik nu fulltime werk. Naast het begeleiden van kinderen in de praktijk werk ik eveneens bij Villa Clementina. 

Tijdens de voorbije jaren volgde ik verschillende opleidingen om bij te blijven in het steeds evoluerende logopedische vakgebied. Hieronder vindt u een opsomming van enkele bijscholingen:

 • Opleiding tot rekenbegeleider
 • Lezen en schrijven remediëren in de lagere school
 • Logopedie en Autisme
 • De behandeling van articulatieproblemen bij schisis
 • Opleiding tot typtienbegeleider
 • De aanpak van fonologische stoornissen via de cyclische methode van Hodson en Paden
 • SMOG-opleiding voor professionals
 • Leespraat: leren lezen én leren praten
 • Eetproblemen bij jonge kinderen
 • Masterclass Flesweigeren
 • Ondersteunde Communicatie
 • De dysfatische ontwikkeling bij Downsyndroom

Het werken als zelfstandige logopediste is dus sinds het behalen van mijn diploma een constante geweest in mijn werk. De ervaringen die ik opdeed in mijn verschillende werksettings, maken van mij de logopediste die ik nu ben. Het volgen van bijscholingen is voor mij een must om bij te blijven op mijn werkdomein en te blijven evolueren als logopediste. Ook mijn eigen kinderen en familie en de ervaring die ik zo opdoe als moeder zijn voor mij een bron van inspiratie om de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te begeleiden.  Het werken met kinderen geeft enorm veel voldoening en daarom blijf ik dit graag met hart en ziel doen.