Leren typen met Typtien

In het dagelijkse leven neemt de computer een steeds belangrijkere plaats in. Snel kunnen typen is een basisvaardigheid om vlot met de computer te kunnen werken. Voor veel kinderen schieten de klassieke methodes tekort. Kinderen zijn onvoldoende gemotiveerd en het oefenen is saai en tijdrovend.

Ook kinderen met ontwikkelingsproblemen (autisme, ADHD, dyslexie, DCD, …) hebben moeite met het leren typen volgens de klassieke methodes. Voor al deze kinderen werd de methode TypTien ontwikkeld door Wendy Peerlings en Christiaan Giudice. Deze methode is geschikt voor kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen van het vierde leerjaar tot het eerste middelbaar.

TypTien werkt zonder tijdsdruk en via een specifieke aanpak. Het aanleren van de letters gebeurt via verschillende kanalen. Kinderen worden auditief, verbaal en visueel gestimuleerd. Dit maakt deze methode uniek. Via speelse oefeningen spreekt TypTien verschillende zintuigen en leerkanalen aan om alle toetsen te leren gebruiken en het typen te automatiseren zonder dat hier tijdsdruk aan te pas komt!

De cursus bestaat uit 10 lessen. Na deze 10 lessen kennen alle kinderen de letterposities. Het tempo waarmee ze typen hangt af van kind tot kind en van de mate waarin ze geoefend hebben.

Deze cursus wordt in kleine groepjes gegeven in de scholen in de buurt van de praktijk. Maar eender wie uit eender welke school kan hier natuurlijk bij aansluiten. We werken in kleine groepjes van ongeveer 6 kinderen. Indien u dit wenst kan de cursus ook in de praktijk gegeven worden. Dit gebeurt per 2 kinderen. Indien u dit wenst, kan u zelf op zoek gaan naar een ‘medecursist’ of kan u mij contacteren om te kijken of er al iemand op de wachtlijst staat.

Voor wie?

Voor alle kinderen van het vierde leerjaar tot en met het eerste middelbaar.

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen via de contactpagina