Kinderen met leer- en taalproblemen worden dagelijks geconfronteerd met dingen die ze ‘niet kunnen’. Nog eens extra gaan oefenen na de schooluren op diezelfde dingen, klinkt bij de meeste kinderen (begrijpelijk!) niet als muziek in de oren. Daarom proberen we in de praktijk de kinderen op een zo aangenaam mogelijke manier te laten oefenen. We werken zelden of nooit met gewone werkblaadjes, maar maken bijna overal een spel van. Door dit ‘spelend leren’ verbeteren de vaardigheden enerzijds en verdwijnt de weerzin tegen het leren!

Ook het bewustzijn van het eigen kunnen is zeer belangrijk. Kinderen moeten bij zichzelf leren ontdekken wat ze kunnen en wat moeilijker gaat zodat ze leren hun ‘zwaktes’ te compenseren. Informatie krijgen over hun ‘probleem’ op hun niveau is hierbij noodzakelijk (psycho-educatie).

We proberen kinderen in de praktijk te begeleiden rekening houdend met het totale ‘plaatje’. Een kind is immers een geheel van factoren in een complexe omgeving. Tijdens de begeleiding proberen we daarom rekening te houden met al deze gegevens en op die manier een therapie op te bouwen die optimaal afgestemd is op elk kind individueel. 

Naast dit alles is het belangrijk dat kinderen ook beseffen dat ze veel KWALITEITEN hebben. Kinderen wijzen op hun sterktes en belonen voor prestaties zijn dingen die dagelijks aan bod komen in de praktijk.