De voorbije jaren gaven wij op verzoek een aantal bijscholingen in scholen, kinderdagverblijven en andere voorzieningen. 

Voorlezen

In dit informatiemoment wordt het belang van voorlezen vanuit verschillende invalshoeken uitgelegd. Er worden tips en tricks meegegeven om het voorlezen leuker te maken voor jezelf en voor de kinderen. 

SMOG- cursus

Deze vorming wordt jaarlijks gegeven in Villa Clementina. De basisgebaren worden aangeleerd en in 2 aparte momenten worden themagebaren die passen bij de tijd van het jaar aangeleerd. Deze vorming kan in verkorte vorm ook op verplaatsing gegeven worden in scholen of kinderdagverblijven. 

Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling van mijn kind?

Tijdens deze vorming wordt de taal- en communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen besproken. Er worden tips en tricks gegeven om deze extra te stimuleren. 

Leerproblemen bij ASS en ADHD

In dit informatiemoment wordt er specifiek ingegaan op het verschil en het samen voorkomen van leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Op die manier kan u de leerproblemen die kinderen met ontwikkelingsstoornissen ervaren beter leren kaderen.