Tijdens de voorbije jaren werd er mij verschillende keren gevraagd een woordje uitleg te komen geven over de verschillende problematieken op scholen. Indien u als school hierin geïnteresseerd bent, wil ik graag al uw vragen beantwoorden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatiemomenten die reeds gegeven werden. Alle informatiesessies worden op maat van uw team aangepast. Indien u echter een specifieke vraag hebt, kan dit zeker.

 

Alles wat je als leerkracht moet weten over … logopedie

In dit informatiemoment wordt geprobeerd het complexe werkdomein van de logopedisten duidelijk te maken. De verschillende logopedische problematieken worden besproken met bijhorend de wetgeving die erbij hoort. Ook de verschillende testen die logopedisten gebruiken worden kort overlopen. Er is eveneens de mogelijkheid deze in te kijken zodat de leerkrachten nadien een beter zicht hebben op de resultaten van een kind wanneer zij een logopedisch verslag lezen.

Alles wat leerkrachten moeten weten over … leerstoornissen

In dit informatiemoment verdiepen we ons in de verschillende leerstoornissen. Elke leerstoornis wordt uitgebreid besproken. De verschillende uitingsvormen en bijkomende problemen worden besproken. De overeenkomsten met andere ontwikkelingsstoornissen worden kort besproken (ADHD, ASS).

Leerproblemen bij ASS en ADHD

In dit informatiemoment wordt er specifiek ingegaan op het verschil en het samen voorkomen van leerstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Op die manier kan u de leerproblemen die kinderen met ontwikkelingsstoornissen ervaren beter leren kaderen. 

Deze bijscholing kan eventueel uitgebreid worden tot een volledige studiedag rond ASS en ADHD in samenwerking met de collega’s van Atlass.