Bij ons kan u terecht voor diagnose en advies betreffende:

  • problemen bij eten en drinken bij jonge kinderen en kinderen met een beperking
  • problemen bij de voorschoolse vaardigheden op kleuterleeftijd
  • leerstoornissen bij kinderen en volwassenen (dyslexie, dyscalculie)
  • taalstoornissen (dysfasie, meertaligheid, vertraagde taalontwikkeling)
  • SMOG-therapie
  • articulatiestoornissen

De eerste kennismaking en het uitvoeren van testen gebeurt steeds in de praktijk.

Voor de diagnose van ruimere ontwikkelingsproblemen (ASS, ADHD) werken we samen met enkele collega’s uit andere disciplines bij Atlass. Via een multidisciplinair onderzoek op maat van uw kind proberen wij een gepaste diagnose te stellen. Daarnaast zetten wij sterk in op nazorg. Via adviezen en informatie proberen wij u handvaten te geven om uw kind verder optimaal te kunnen begeleiden. Meer informatie vindt u op de website van Atlass