Bij ons kan u terecht voor diagnose en advies betreffende:

  • problemen bij eten en drinken bij jonge kinderen en kinderen met een beperking
  • problemen bij de voorschoolse vaardigheden op kleuterleeftijd
  • leerstoornissen bij kinderen en volwassenen (dyslexie, dyscalculie)
  • taalstoornissen (dysfasie, meertaligheid, vertraagde taalontwikkeling)
  • SMOG-therapie
  • articulatiestoornissen

De eerste kennismaking en het uitvoeren van testen gebeurt steeds in de praktijk.